Maaliskuu 2016

Funktiot taulukkolaskennassa
Kari J Keinonen

Funktiot ovat ohjelmoituja laskennassa käytettäviä apuvälineitä. Funktio on objekti jolla palautat valitsemaasi soluun laskennan tuloksen. Funktioilla voit palauttaa soluun koneen muistissa olevan päivämäärän, kellonajan tai sitten alueen lukujen summan, keskiarvon tai pienimmän arvon. Edistyneimmillä funktioilla voit laskea annuiteettilainasi (tasaerälaina) maksuerien suuruuden tai muuntaa päivämääriä luvuiksi, viikonpäiviksi tai vuosiksi. Funktioilla voit ratkaista geometriassa ja algebrassa esiin nousseita ongelmia.

Taulukkolaskentaohjelmissa on satoja valmiita funktioita ja kaikkia käytät samalla periaatteella.

  • Valitset solun johon haluat laskea, eli palauttaa laskennassa tuotettavan tuloksen.

  • Valitse tarkoitukseen sopiva funktio. Useissa ohjelmissa funktion nimen eteen kirjoitetaan = (yhtäläisyys) -merkki.

  • Syötät tai valitset funktiolle siihen tarvittavat argumentit (usein soluosoitteita, lukuja tai merkkijonoja)

  • Hyväksyt syötön Enter-painalluksella.

Esimerkiksi uudemmissa Microsoft Excel -ohjelmissa voit kirjoittaa 64 funktiota sisäkkäin. Enimmäismäärä vanhoissa Microsoft Excel 97 - 2003 -ohjelmaversioissa on 7 sisäkkäistä funktiota.

Käyttökelpoisia funktioita

Useissa taulukkolaskentaohjelmissa on ainakin seuraavat erittäin käyttökelpoiset funktiot (tässä artikkelissa on käytetty Microsoft Excel 2016 nimiä).

Funktio
SF-ohjelmassa
Funktio
Eng-ohjelmassa
Laskee /
Palauttaa laskentasoluun
Summa() Sum() Argumenttien summan
Min() Min() Argumenteista pienimmän
Maks() Max() Argumenteista suurimman
Keskiarvo() Average() Argumenttien keskiarvon
Laske() Count() Argumenttien määrän
PHaku() VLookup() Pystytaulukosta haettavan argumentin kohdalta sarakenumerolla määrätyn arvon.
Pyöristä() Round() Annetun argumentin toisella argumentilla määrätyllä tarkkuudella pyöristetyn arvon 
Nyt() Now() Koneen kellosta aikaleiman
Tämä.Päivä() Today() Koneen kellosta tämän päivän päivämäärän
Suuri() Large() Argumentilla määrätyn (vaikkapa 3. suurimman) arvon lukujoukosta
Pieni() Small() Argumentilla määrätyn (vaikkapa 3. pienimmän) arvon lukujoukosta
Ketjuta() Concatenate() Usean solun yhdistetyn (ketjuna) merkkijonon.
Poimi.Teksti() Mid() Kirjoitetusta merkkijonosta argumenteilla määrätyn merkkijonon
Pituus() Len() Merkkijonon pituuden, merkkien lukumäärän
Maksu() PMT() Tasaerälainan kuukausittaisen maksun (lyhennyserän suuruus)
Jos() If() Argumenttien vertailusta syntyneen tuloksen
Ja() And() Totuusarvon TOSI, jos kahdessa solussa olevat arvot ovat samat
Tai() Or() Totuusarvon TOSI, jos kahdessa solussa olevat arvot eroavat toisistaan

Avaa ohjelmasi Ohje-toiminto. Tutustu sieltä yllä mainittujen funktioiden ohjeeseen, käyttöön, niin saat taulukkolaskennasta irti paljon enemmän.

Funktioiden käyttäminen, pari esimerkkiä

1

Ketjuta-funktiolla yhdistät hajallaan olevissa soluissa olevat arvot (esimerkiksi etu- ja sukunimen) samaan soluun.

  A B C
1 Kalle Juurela =KETJUTA(A1;B1)
2 Essi Taipale =KETJUTA(A2;" ";B2)
C1 -soluun palautuu Enter-painalluksen jälkeen arvo
KalleJuurela
C2 soluun palautuu  Enter-painalluksen jälkeen arvo
Essi Taipale
eli " " syöte tuottaa nimien väliin välilyönnin

Soluun C2 voidaan palauttaa ketjutettu arvo myös kirjoittamalla kyseiseen soluun kaava:       =A2 & " " & B2

2

Pyöristä-funktiolla siistit pitkän desimaaliluvun haluamallasi desimaalimäärällä.

  A B
1 13,1457 =PYÖRISTÄ(A1;2)
2 1235,726 =PYÖRISTÄ(A1;-2)
B1 soluun palautuu Enter-painalluksen jälkeen arvo kahdella desimaalilla, eli: 13,15
B2 soluun palautuu Enter-painalluksen jälkeen arvo pyöristettynä satojen tarkkuuteen, eli: 1200

Voit myös "pyöristää" solussa näkyvää lukuarvoa muotoilemalla soluun esimerkiksi kaksi desimaalia. Tärkeää on kuitenkin muistaa funktiolla pyöristämisen ja muotoilun ideologinen ero.

  • Pyöristä-funktio tuottaa esimerkkimme soluun B2 arvon 13,15000 eli lukuarvon tarkkuus heikentyy.

  • Muotoilu näyttää solussa vain kaksi desimaalia, mutta solussa oleva todellinen arvo on tarkka arvo 13,1457.

Ideapajan verkkosivulle

Ideapajan verkkosivulle
www.ornanet.fi
 

© 2016 Kari J Keinonen