Toukokuu 2016

Esimies astuu sivuun
Urpo Jalava

Esimiehen perustehtävänä on johtaa omaa yksikköään ja kantaa vastuuta sen toiminnasta. Joskus hän vaikuttaa voimakkaalla tavalla yksikkönsä asioihin, mutta ei suinkaan aina. Hyvä esimies ei kiinnity kynsin ja hampain oman vahvuutensa tai valtansa ajatukseen, vaan astuu sivuun. Kyse on tilannekohtaisen harkinnan tarpeesta. Johtaminen on vaikuttamista. Millaisissa tilanteissa esimiehen kannattaa vähentää omaa vaikutusvoimaansa ja lisätä muiden vahvuutta?

1. Muiden asiantuntemus on vahvaa. Asioissa, joissa jonkun muun pätevyys, kokemus tai näkemys on parempaa kuin esimiehen, hänen luonnollisesti kannattaa asettua kuuntelijan osaan. Ammattilaisorganisaatioissa tällaisia asioita saattaa tulla eteen useinkin. Sivuun astuminen on silloin tavallisesti kaikkien edun mukaista, koska hyvät ratkaisut edellyttävät hyvää tietopohjaa.

2. Asian toteuttaminen edellyttää muiden hyväksyntää. Esimiehen korvissa tällainen ajatus saattaa joskus tuntua jopa periaatteessa virheelliseltä, koska organisaatiossa esimiehellä on asema, johon liittyy mahdollisuus tehdä päätöksiä. Useinkin tämä ajatus kuitenkin helpottaa esimiehen asemaa. Kun hän astuu alas valtaistuimeltaan ja käynnistää kollegiaalisen keskustelun, hän pystyy yleensä sen kautta lisäämään ihmisten ymmärrystä ja parantamaan sitoutuneisuutta. Tämä tietenkin helpottaa huomattavasti asioiden toteuttamista.

Organisaation ydinammattikunta on usein tällaisessa kollegiaalisessa asemassa ainakin ajoittain, mutta keskustelun käynnistämistä muidenkin kanssa kannattaa harkita.

3. Taitojen kehittäminen. Esimiehet pyrkivät usein kehittämään työntekijöiden taitoja. Työyhteisötaitojen näkökulmasta voitaisiin esimerkiksi ottaa vastuullisuus. Tiedetään, että keskeinen osa taidon oppimista on harjoittelu. Varteenotettava tapa kehittää vastuullisuutta työyhteisössä on antaa työntekijöille mahdollisuus ottaa vastuuta. Mikäli esimies aina katsoo kantavansa kaiken vastuun, tällainen suhtautumistapa tai taito ei kehity ainakaan niiden kohdalla, joita hän pitää ehkä hieman vähemmän vastuullisina.

Lopuksi on myös pidettävä mielessä, että työpaikkojen kulttuurit eroavat toisistaan siinä, miten vahvaa roolia esimieheltä yleisesti odotetaan. Varsinkin ulkopuolelta tulleen uuden esimiehen kannattaa rauhallisesti arvioida tilannetta, eikä reippaasti ottaa käyttöön esimerkiksi edellisen työpaikkansa ajatusmalleja.

 

Ideapajan verkkosivulle

Ideapajan verkkosivulle
www.ornanet.fi
 

© 2016 Urpo Jalava